Kirkehøjskolen

Holdnr Navn Start Start tid Ugedag Sted Underviser Lekt. Pris*  
139800 Kirkehøjskolen 11‑01‑2020 10:00 10:00 Lør Sct. Nicolai Kirke 6,00
Se mere   Luk  
  • Holdnr: 139800
  • Navn: Kirkehøjskolen
  • Start: 11‑01‑2020 10:00
  • Start tid: 10:00
  • Ugedag: Lør
  • Sted: Sct. Nicolai Kirke
  • Underviser:
  • Lekt.: 6,00
  • Pris*:
Se mere   Luk  

Lørdag d. 11. januar 2020 Trosbekendelsen. De helliges samfund, syndernes forladelse

V. sognepræst, cand. theol. Nana Schiøtt Hansen

Hvad betyder de helliges samfund? Var det de hellige, der havde behov for synder-nes forladelse eller alle? Med afsæt i teologien forelæses der om de helliges samfund og syndernes forladelse med historiske, dogmatiske og nutidige øjne.

"Præst for Gud, Dronning og Fædreland"

V. tidligere kongelig konfessionarius, biskop emeritus Erik Norman Svendsen

Erik Norman Svendsen vil redegøre for sit brogede præsteliv for Gud, Dronning og Fædreland. Desuden synges et par salmer med tilknytning til arbejdet bl.a. som formand for Salmebogskommissionen.

Lørdag d. 22. februar 2020 Trosbekendelsen. Kødets opstandelse

V. sognepræst, cand. theol. Lise Trap

Hvordan kan vi forstå kødets opstandelse i dag? Som håb, som tro, som billede, som virkelighed eller en naiv barnlig forestilling?

Angsten i dag og de kierkegaardske løsningsforslag

V. cand. theol., ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi Pia Søltoft

Hver fjerde til femte dansker oplever angstsymptomer igennem livet. Ofte opfattes angsten som en sygdom, der skal helbredes eller behandles. For Søren Kierkegaard udgør angsten, der bor i alle mennesker, et grundvilkår. Angsten udgør en eksisten-tiel sitren, der vil os noget: at vi selv har mulighed for at gøre livet til vort. Derfor skal vi lære at ængstes rettelig - og holde op med at dulme angsten.

Lørdag d. 7. marts 2020 Middelalderlige altertavler i Danmark

V. museumsinspektør på Nationalmuseet Sissel F. Plathe

I Danmark er der bevaret et stort antal alterudsmykninger fra Middelalderen. Af de unikke alabastaltertavler eksporteret fra Nottingham i 1400-tallet findes to i Danmark: i Borbjerg og Vejrum Kirker, enkeltfigurer i Hornslet Kirke og et relief i Thorning Kirke, på Nationalmuseet en tavle "købt" af Island og to relieffer, hvor-imod Island endnu har seks velbevarede alabastaltertavler. I forelæsningen bliver der redegjort for altertavleuniverset, den liturgiske anvendelse, figurer og relieffer anvendt i Bibelens og/eller legendernes univers.

"Præst på gaden. Kirken uden for kirken"

V. sognepræst, cand. theol. Peder Thyssen

Forelæsningen vil dreje sig om Peder Thyssens opsøgende gadearbejde blandt Odenses hjemløse og marginaliserede. Frem for alt hvilken betydning det har, at kirken forlader sine beskyttende mure og opsøger mennesker, som andre ser ned på, i bedste fald har medlidenhed med, for at give dem værdighed og håb.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 139800
Status: Igangsat
Første møde: 11-01-2020 10:00
Mødegange: 3
Lektioner: 6
Undervisere:
Priser:
dof